top of page
Štítna žľaza. Jemné prepichnutie ihlou.

Štítna žľaza

 

 

Objasnenie klinického obrazu, zhodnotenie doterajšieho nálezu, klinické vyšetrenie, sonografické vyšetrenie. Návrh terapie.

Tenkoihlová biopsia štítnej žľazy s cytologickým vyšetrením.

Ak je indikovaná chirurgická liečba, informácie o možných druhoch operácií a ich rozsahu. Následne podrobné vysvetlenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách. 

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačných vyšetrení.

 

bottom of page