top of page
Rakovina hrubého čreva. Nádor čreva

Zhubné ochorenie hrubého čreva
 

Objasnenie klinického obrazu, zhodnotenie doterajšieho nálezu, klinické vyšetrenie, sonografické vyšetrenie. návrh terapie. Ak je indikovaná chirurgická liečba, informácie o možných typoch operácií a ich rozsahu. Podrobné vysvetlenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách. Informácie o indikácii pred- a pooperačnej chemoterapie a rádioterapie.

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačnej kolonoskopie /označenie nádoru pred operáciou/

Plánovanie a organizácia predoperačnej chemoterapie/rádioterapie a pooperačnej chemoterapie.

 

bottom of page