top of page
Operácia inguinálnej hernie. Pruh.

Prietrže

 

 

Informácie o klinickom obraze, klinickom vyšetrení, sonografickom vyšetrení. návrh terapie. Ak je indikovaná chirurgická terapia, informácie o operačných metódach - TAPP, TEP, plastikách pomocou sieťok atď.

Výber najvhodnejšej metódy pre konkrétneho pacienta.

  Podrobné poučenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách. .

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačných vyšetrení.

 

bottom of page