top of page
Žlčníkové kamene

Žlčníkové kamene

Objasnenie klinického obrazu, zhodnotenie doterajšieho nálezu, klinické vyšetrenie, sonografické vyšetrenie. Návrh terapie. Ak je indikovaná chirurgická liečba, informácie o možných typoch operácií a ich rozsahu. Podrobné poučenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách. .

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačných vyšetrení.

 

bottom of page