top of page
Divertikulóza

Divertikulóza

Objasnenie klinického obrazu, zhodnotenie doterajšieho nálezu, klinické vyšetrenie, sonografické vyšetrenie, návrh terapie. Ak je indikovaná chirurgická liečba, informácie o možných typoch operácií a ich rozsahu. Podrobné poučenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách. 

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačných vyšetrení, prípadne kolonoskopie.

 

bottom of page