top of page

Refluxná choroba

Reflux

 

Informácie o klinickom obraze, klinickom vyšetrení, sonografickom vyšetrení. návrh terapie.

Indikácia ako aj organizácia a plánovanie ďalšej diagnostiky - vyšetrenie prehĺtacieho aktu, 24-hodinové meranie pH, gastroskopia. Ak je indikovaná chirurgická terapia, informácie o samotnej operácii.

  Podrobné poučenie o samotnej operácii, ako aj o možných perioperačných komplikáciách.

Plánovanie a organizácia operácie ako aj predoperačných vyšetrení.

bottom of page